Články

Lesy podporujú živobytie ľudí a planétu

Tretí marcový deň si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Od roku 2013, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN), je najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim živočíchom a rastlinám.

Viac..

Štartujeme 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie štartuje v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Viac..

Poznáme výhercov kvízu o Malej Fatre

Mesiac sa mohla široká verejnosť zapojiť do súťažného kvízu s názvom Kvízujte o Malej Fatre, ktorý pri príležitosti 33. ročného jubilea Národného parku Malá Fatra vyhlásila Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín.

 

Viac..

Zapojte sa do výtvarnej súťaže Valentínska vydra

Medzinárodná únia pre ochranu prírody IUCN a jej Skupina špecialistov na vydru v rámci Komisie pre záchranu druhov SSC OSG vyhlásili výtvarnú súťaž, v rámci ktorej si môžete vytvoriť svoju pohľadnicu Valentínska vydra.

Viac..

Udalosti

Kvízujte o Malej Fatre

Súťažný vedomostný kvíz Mokrade a voda

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020

Zdroje

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych

  Tento obrazový manuál spravodajcov bocianov bielych je publikáciou poskytujúcou základné odborné informácie zo života bociana bieleho na Slovensku, poskytuje metodické rady čo si všímať pri pozorovaní bocianov, ktoré údaje hlásiť v rámci ekovýchovného programu Bocian, alebo na ww.bociany.sk. Približuje vedecký výskum - krúžkovanie bocianov, čo robiť, keď nájde

Viac..

Výskum a ochrana Malej Fatry

Recenzovaný vedecký zborník príspevkov z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry“. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry. V prípade záujmu o tlačenú verziu píšte na adresu info@malafatra.org.

Viac..