Články

Ako nenakupovať do smetného koša

V marci sme sa v rámci témy Nenakupujem do smetného koša sústredili na aktivity s cieľom zistiť, ako súvisí náše nakupovanie a produkcia odpadu so zmenou klímy.

...

Školíme aj rómske komunity

Prvý jarný deň nás zastihol v malebnej obci Krásnohorské Podhradie.  Od miestneho starostu sme dostali pozvanie zorganizovať školenie pre členov Miestnej občianskej a preventívnej služby....

Sme aj v škole COOL?

Vo februárových námetoch na aktivity s názvom V práci som COOL sme sa venovali tomu, ako súvisí náš takmer každodenný pobyt v škole či práci so zmenou klímy.

...

Ako ste sa zmobilizovali na školách

V prvých námetoch na aktivity nového roku s názvom Zmobilizujem sa sme sa venovali tomu, ako súvisí naše každodenné prepravovanie sa do školy či práce so zmenou klímy.

Udalosti

Zdroje

Analýzy a diskusie na RTVS24 o environmentálnej výchove

V 30 minútovej relácii Analýzy a diskusie o environmentálnej výchove sa dozviete viac o aktivitách Slovenskej agentúry životného prostredia:

- kampani Zatoč s odpadom,

- inovačn...

Vodný svet pod lupou

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 2. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pr...

Na každej kvapke záleží ...

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov SŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné lis...

Ponorme sa do vodných tajomstiev

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pr...