Články

Splnený sen

Rys ostrovid

Slovenská populácia rysov je považovaná za jednu z  najlepšie zachovaných populácií v Európe

Splnený sen

Do nemeckého Falckého lesa sa po 200 rokoch vrátil rys. Je to aj zásluha Národnej zoo Bojnice, ktorá sa zapojila do projektu LIFE Luchs, v rámci ktorého poskytla do Nemecka 8 dospelých rysov. Tie sa tu postupne úspešne rozmnožujú.

Otázke návratu rysa ostrovida do voľnej prírody sa Nemci venujú už od 90-tych rokov 20. storočia. Vďaka slovenským partnerom sa im darí plniť sen o návrate najväčšej mačky Európy na miesta, kde nežila už viac ako dve storočia. 

 

Viac..

„Ukradnutá divočina“

Letná kampaň Národnej zoo Bojnice s názvom „Ukradnutá divočina“ sa venuje problematike obchodovania so zvieratami a ich časťami.

„Nelegálny obchod so zvieratami a ich časťami je jednou z najzávažnejších príčin ohrozenia divokých zvierat. Pretože nám tento problém nie je ľahostajný, rozhodli sme sa naň upozorniť kampaňou, ktorá odhaľuje priehľadné fakty o nelegálnom obchode so zvieratami. Vďaka nej môžu návštevníci poodhaliť skutočnosti o kriminalite páchanej na zvieratách a pozrieť sa tak na tento nelegálny obchod zblízka. Slogan kampane je „Kupuješ ? Aj ty máš krvavé ruky !“ a má poukázať na účasť mnohých Slovákov na nelegálnom obchode so zvieratami a ich časťami. Slogany sú doplnené faktami, ktoré hovoria napríklad o tom, že každý rok je v Afrike zabitých viac ako tisíc nosorožcov, sto slonov je každý deň zabitých kvôli slonovine a 10 miliónov divokých zvierat je ročne ulovených kvôli ich kožušinám. A ako nemať krvavé ruky ? Jednoducho pri svojich cestách do zahraničia nekupujte a nezbierajte nič, čo nepoznáte a neviete, či je to dovolené a legálne. Odmietnutím kúpy nelegálneho živočícha, alebo výrobkov z častí jeho tela môžete pomôcť k jeho záchrane“,  povedala o prvej komplexnej kampani svojho druhu v Čechách a na Slovensku vedúca odboru marketingu a propagácie Národnej zoo Bojnice Ing. Andrea Klasová.

Viac..

Udalosti

„Napĺňame krajskú ekomapu“

Svetový deň mokradí

Svetový deň divej prírody

ZOOŠKOLA NA DIAĽKU