Články

Letná detská environmentálna škola, júl 2022

Letné prázdniny prinášajú deťom kopec voľného času a rodičom s malými deťmi starosť, ako svoje ratolesti postrážiť. Jedno z riešení už tretí rok ponúklo aj naše múzeum v spolupráci so SZOPK, ZO SMO...

Udalosti

Po turistickej značke

Múzejné kinečko