Články

Rozkvitnime pre včely

Je názov projektu, ktorý sme mohli zrealizovať vďaka dotácii vo forme finančných prostriedkov v sume takmer 7.600€ z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Zeleného vz...

Rozkvitnime pre včely - opeľovače

Príroda predstavuje životné prostredie pre organizmy, pre nás je miestom pre rôzne aktivity, ale čo je najdôležitejšie, poskytuje nám potravu. Z prírody by sme nemohli získať ovocie, zeleninu, či o...