Články

Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov si pripomíname každoročne 21. marca. Bol vyhlásený OSN v roku 2012 a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Každý rok prináša novú tému, ktorou upozorňuje na aktuálne témy v súvislosti s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov.

Viac..

20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

V roku 2021 uplynie 20 rokov, kedy boli v Rakúsku vyškolené prvé dve slovenské lesné pedagogičky. Tento moment sa považuje za štart lesnej pedagogiky (LP) na Slovensku a zároveň začiatok cieľavedomej systematickej činnosti lesníkov s deťmi a mládežou.

Za zakladateľa „vzdelávania o lese“ je považovaný prírodovedec a pedagóg Joseph Cornell, ktorý ponúkol nový populárny zdroj nápadov v prírodnom vzdelávaní a chápaní prírody založený na aktívnom zážitku a vnímaní prírody. Jeho myšlienky sa veľmi rýchlo rozšírili do európskych krajín, kde najmä lesnícke organizácie začali intenzívne pracovať na začlenení tohto konceptu do európskych programových dokumentov. Aktuálne sa k princípom lesnej pedagogiky hlási 17 krajín, ktoré vytvárajú Európsku sieť lesných pedagógov.

Viac..