Články

Vtáčie správy

SOS/BirdLife Slovensko vydáva mesačne Vtáčie správy, kde informuje verejnosť o aktivitách organizácie.

http://www.vtaky.sk/str...

Otvorenie chodníka cesta vtáčím spevom

V novom školskom roku ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici otvorila chodník Cestu vtáčím spevom. Ide o sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami vďaka projektovej ...

Udalosti

Jarný ornitologický tábor na Sennom 2023

Vítanie žeriavov na Sennom 2023

Jarný ornitologický tábor na Sennom 2022