Články

Spaľovanie odpadu je zakázané – aj toho záhradného

Jedným z faktorov negatívne vplývajúcich na kvalitu ovzdušia je aj spaľovanie záhradného odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) tvorí cca 40 až 50 % hmotnosti vzniknutého komunáln...

Zmenou dopravných návykov k čistejšiemu ovzdušiu

Počet áut na európskych aj slovenských cestách sa neustále zvyšuje. Mať dve autá v rodine nie je nič výnimočné a používame ich prakticky pri každej aktivite – cesta do práce, odv...

Ako znížiť emisie z kúrenia drevom o polovicu?

Viete, že vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 % všetkých emisií prachových častíc? Ak sa však naučíme kúriť správne, môžeme znížiť emisie na minimum. Príčinou zvýšených ko...

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (POPULAIR)

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné...

Udalosti

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 11.10.2022

Zrušené - Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to

NATURE enviro hudobný festival

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

Zdroje

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Pexeso kúrenie

Prinášame Vám pexeso pre deti. Pexeso má informovať o správnom spôsobe vykurovania.

...

Ako správne kúriť

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

PopulAir

Kalendárik s radami ohľadom čistého ovzdušia.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE
Projekt je spo...