Videosúťaž pre deti a mládež: „Konektivita pre všetkých“

Svetový deň divej prírody

Deň Zeme online 2021

Kvízujte o Malej Fatre

ZOOŠKOLA NA DIAĽKU

Súťaž pre školy k Svetovému dňu vody 2021