Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 11.10.2022

Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku

Čo s mojím odpadom? - praktický workshop pre pedagógov v SEV Dropie

Deň Geodiverzity v Banskobystrickom geoparku

Európska noc výskumníkov 2022

SAŽP počas Noci výskumníkov

zdraví a silní

V speve a rytme...