ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom

Metodický deň k školskému programu Enviróza

Stavanie vtáčích búdok a kŕmidiel

Remeselné variácie Vianoc

Čítanie z archívu a knižnice

Ekofotografia 2019

Festival environmentálnej výchovy ŠIŠKA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SPRÁVE NP MALÁ FATRA