Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Festival Zeme

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Festival kumštu remesla a zábavy

Noc múzeí a galérií 2023 v Uhoľnej expozícii Handlová

Noc múzeí a galérií 2023

Jarný ornitologický tábor na Sennom 2023

NA ZÁCHRANU MOKRADE MÁME 70% Z CIEĽOVEJ SUMY