Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Základné údaje:

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Viete, že zdravé mestá sú zelené mestá? Chcete sa viac dozvedieť o úlohe mokradí v mestských sídlach či o využití brownfieldov pre tvorbu zelenej infraštruktúry?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, dostanete počas online seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest dňa 27. apríla 2021 (utorok), ktorý pre vás pripravila Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny.

Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, prinášajú alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich dopĺňajú.

Neváhajte a prihláste sa na seminár prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

 

Podobné udalosti

EnvirOtázniky