Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Základné informácie:

Pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu  SAŽP v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

Vás pozývajú  na online výstavu Zelená infraštruktúra v sídlach miest.

https://www.svkbb.eu/podujatia/zelena-infrastruktura-v-sidlach-miest/

Podobné udalosti

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov