Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Základné údaje:
  • Typ udalosti: on-line, výstavy
  • Organizátor: SAŽP
  • 03.11.2001:00 - 30.11.2015:00
  • Tajovského 323/28, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0484374143
  • lubica. zauskova@sazp.sk

Pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu  SAŽP v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

Vás pozývajú  na online výstavu Zelená infraštruktúra v sídlach miest.

https://www.svkbb.eu/podujatia/zelena-infrastruktura-v-sidlach-miest/

Podobné udalosti

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov

Európsky týždeň udržateľného rozvoja