Workshop AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Základné údaje:
  • Typ udalosti: workshopy
  • Organizátor: SAŽP
  • 08.12.2009:00 - 13:00
  • Online udalosť
  • Bez poplatku

Krátky obsah udalosti:

Poces prípravy krajského strategického plánu s prezentáciou toho, čo už urobilo mesto Trenčín na podporu udržateľnej mobility a ako sa im opatrenia osvedčili.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

09.00 – 10.50

1. Otvorenie a predstavenie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia

2. Plán udržateľnej mobility v TSK - proces prípravy, opatrenia a jeho vplyv na rozvoj cyklodopravy v kraji | Ing. Radovan Hladký - vedúci odboru dopravy, TSK

3. Zavádzanie parkovacej politiky a ďalších opatrení v prospech udržateľnej mobility v Trenčíne | Patrik Žák, B.S.B.A - zástupca primátora Mesta Trenčín

Facilitátor: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B.Consulting

11.00 - 12.00

PRÁCA V TEMATICKÝCH SKUPINÁCH

OD 12.00

VYHODNOTENIE WORKSHOPU, ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v šírení nákazy COVID-19 sa podujatie uskutoční formou on-line prenosu v utorok 8. 12. 2020 od 9.00 - 13.00 hod.

Prihlásiť sa môžete tu: https://www.populair.sk/sk/event/143

 

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja