Víkend otvorených parkov a záhrad

Základné údaje:
  • Typ udalosti: jednodňové programy, prednášky a prezentácie , verejné akcie
  • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • 03.06.2209:00 - 05.06.2217:00
  • Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • S poplatkom 1,00 €
  • 044/547 72 35
  • alena.lenkova@smopaj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš pripravilo pre školy a verejnosť podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa aj v tomto roku bude konať v našej múzejnej záhrade pri historickej budove na Ul. Školská 4. Víkend otvorených parkov a záhrad bude prebiehať v termíne od 3. júna do 5. júna 2022.  V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, význam a environmentálne funkcie vegetácie v urbánnom prostredí, význam zelene pre zmierňovanie dopadov globálnej klimatickej zmeny, zásady starostlivosti, ošetrovania a údržby záhrady, biotopy európskeho významu a ich charakteristické druhy, rastlinstvo a živočíšstvo záhrad, geopark - horniny Slovenska. Pre deti a školské skupiny je prehliadka pripravená hravou formou. Deti budú poznávať rastliny a živočíchy, ktoré žijú v našej záhrade, zoznámia sa aj s horninami Slovenska.  

Podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“ má medzinárodný charakter a je súčasťou celo­-európskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom „Rendez-vous aux Jardins“. Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust, n. o., Bratislava.

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK