Videosúťaž pre deti a mládež: „Konektivita pre všetkých“

Základné údaje:
  • Typ udalosti: súťaže a hry
  • Organizátor: SAŽP +
  • 26.02.2100:00 - 14.05.2100:00
  • Online udalosť
  • Bez poplatku
  • rastislav.stanik@sazp.sk

Videosúťaž pre deti a mládež: „Konektivita pre všetkých“

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a SPECTRA Centrom Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú videosúťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

Žiaci, študenti a mladí ľudia do 26 rokov, zapojte sa do našej video súťaže. Vytvorte krátke video o divých zvieratách, ktoré tu žijú s nami - v lesoch, za našimi domami, na poliach a ako im ukrajujeme z ich pôvodnej krajiny a staviame do cesty rôzne prekážky - domy, cesty, ploty. Skúste sa zamyslieť, ako im môžeme my ľudia pomôcť. 

Podrobné informácie a podmienky k súťaži nájdete na webe https://www.sazp.sk/projekty-eu/connectgreen/videosutaz-pre-deti-a-mladez-konektivita-pre-vsetkych/

Podobné udalosti

EnvirOtázniky