Svetový deň vody 2021

Základné údaje:
  • Typ udalosti: súťaže a hry, výstavy
  • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • 22.03.2100:00 - 16.04.2100:00
  • Online udalosť
  • Bez poplatku
  • 0445477235
  • eva.farkasovska@smopaj.sk

Každý rok si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento rok je hlavnou témou HODNOTA VODY. Čo pre vás voda znamená?

Voda sa v súčasnej dobe stáva vzácnou komoditou a je mimoriadne ohrozená rastúcou populáciou, zvyšovaním požiadaviek v priemysle,  poľnohospodárstve a zhoršujúcimi sa dopadmi zmeny klímy. V našich končinách je dostatok pitnej a nezávadnej vody samozrejmosťou. Ale je to tak na celom svete? Až 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej pitnej vode, 4,2 miliardy ľudí žije bez prístupu k primeranej hygiene a viac ako 840 tisíc ľudí ročne zomiera kvôli chorobám zo znečistenej vody.

Hodnota vody je oveľa viac ako jej cena - voda má mimoriadny význam pre naše domácnosti, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a prírodné prostredie.  A preto si ju chráňme!

SMOPaJ v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. pri príležitosti Svetového dňa vody pripravilo výzvu na zasielanie fotografií spolu s krátkymi myšlienkami na tému HODNOTA VODY. Výsledkom bude spoločná výstava zo zaslaných prác.

Podobné udalosti

Súťažný vedomostný kvíz Mokrade a voda