Svetový deň mokradí

Základné údaje:

Druhý február patrí MOKRADIAM. V tento deň si pripomíname okrem tradičného sviatku Hromníc aj Svetový Deň Mokradí. To, že mokrade majú v kalendári svoj deň je dôkazom toho, aké sú dôležité pre zachovanie stability ekosystému celej Zeme. Napriek tomu mokrade stále zostávajú zároveň najohrozenejším typom biotopu Zeme a stále ich ubúda.

V utorok 2.2. sa môžete tešiť na zooškolu na diaľku, kde vám mokrade predstavíme.

Podobné udalosti

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov