Svetový deň korytnačiek

Základné údaje:

V  nedeľu 23. mája si pripomíname ako Svetový deň korytnačiek (The World Turtle Day) od roku 2000, kedy bol po prvýkrát iniciovaný organizáciou American Tortoise Rescue. A pri tejto príležitosti sa budeme v zooškole na diaľku venovať našej kriticky ohrozenej korytnačke močiarnej.

Podobné udalosti

ZOOŠKOLA ONLINE

Európsky týždeň udržateľného rozvoja