Svetový deň čistého ovzdušia

Zúčastnil si sa tejto akcie a páčila sa ti, alebo chceš niečo odkázať organizátorom? Založiť diskusiu
Základné informácie:

Dnes, 7.septembra 2020, si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov v súvislosti so zvýšeným záujmom komunít o problematiku kvality ovzdušia. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (populair) podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE, ktorý má za cieľ prispieť k efektívnemu riadeniu kvality ovzdušia na Slovensku pomocou vytvorenia národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Na základe práce manažérov v regiónoch budeme prinášať aktuálne informácie z oblasti kvality ovzdušia na Slovensku i zo sveta. Prostredníctvom vzdelávacích programov a osvetových kampaní je našou snahou zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia.

Budeme radi ak sa k nám pridáte !

Podobné udalosti

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA