Súťaž pre školy k Svetovému dňu vody 2021

Základné údaje:
  • Typ udalosti: súťaže a hry
  • Organizátor: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
  • 02.02.2101:00 - 05.03.2123:59
  • Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0917022002
  • eva.petranova@lvsas.sk

V súlade s témou Svetového dňa vody 2021 (SDV), ktorou je: Čo pre Teba znamená voda?, Liptovská vodárenská spoločnosť vyhlásila súťaž pre žiakov základných škôl, prímy-kvinty osemročných gymnázií a žiakov 1. ročníka päťročného a štvorročného gymnázia v literárnej a výtvarnej kategórii.

Do literárnej kategórie treba poslať krátky textový útvar na tému  SDV Čo pre Teba znamená voda?   (úvahu, poviedku, rozprávku, básničku...), ktorý bude mať rozsah najviac jednu stranu A4 napísanú na PC.

Do výtvarnej kategórie bude zaradený výtvarný prejav ľubovoľnou technikou na tému SDV Čo pre Teba znamená voda? Obrázok treba odfotografovať a poslať e-mailom ako fotografiu vo formáte jpg.

Podobné udalosti

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020

Svetový deň životného prostredia