Školenie pedagógov Roots & Shoots 2021/2022

Základné údaje:
  • Typ udalosti: pobytové programy , celoročné programy , prednášky a prezentácie , workshopy, kurzy a tréningy, semináre a školenia , akreditované vzdelávanie
  • Organizátor: Green Foundation
  • 13.10.2112:00 - 15.10.2112:00
  • Drevená 926, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko
  • Bez poplatku
  • +421 915 030 935
  • martina.urbanova@greenfoundation.eu

Nadácia Green Foundation v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Roots & Shoots aj tento školský rok pripravuje pre pedagógov zapojených do 1. ročníka programu školenie zážitkovou formou. 

Program je určený prednostne všetkým vedúcim pedagógom (školským koordinátorom) programu Roots & Shoots Slovakia, prípadne ďalším zamestnancom partnerských inštitúcií, ktorí budú intenzívne zapojení do programu a potrebujú sa orientovať v danej problematike. Komunitné učenie a výchova k udržateľnému rozvoju sú postavené na projektovej a skúsenostnej výučbe, ktorá si vyžaduje konkrétne metodické postupy a facilitačné zručnosti pedagóga. Spolupráca s miestnou komunitou v rámci programu takisto predpokladá určité know-how, ako správne postupovať a získať tak z inovatívnej výučby čo najväčšie benefity pre žiakov, školu či celú obec. Školenie bude prebiehať prevažne formou workshopov, ale aj prednášok a diskusií, s ohľadom na aktuálne potreby a otázky.

Podobné udalosti