Pomôž klíme

Základné údaje:
  • Typ udalosti: jednodňové programy, výstavy, diskusie , tvorivé dielne , workshopy, verejné akcie
  • Organizátor: Protect work
  • 28.10.2109:00 - 15:00
  • Záhorácka 1919/19, 901 01 Malacky, Slovensko
  • Bez poplatku
  • +421903775850
  • protectwork@protectwork.sk

Project work a neformálna mládežnícka skupina Emy team zorganizujú jednodňový festival s názvom Pomôž klíme, na ktorom budú prezentovať výstupy mladých ľudí na tému Klimatické zmeny očami mladých ľudí. 

Cieľom festivalu je poukázať na dopady ľudských stôp, ktoré vytvárajú ľudia a vplyvy klimatických zmien nielen na kvalitu žovzta ľudí, ale aj na potrebu prijímania opatrení podporujúcich zmierňovanie dopadov klimatických zmien mitigačnými opatreniami a zvyšovaním ekologickje gramotnosti a informovanosti u mládeže, ale aj širokej verejnosti. 

V rámci festivalu sa budú realizovať tieto aktivity: 

Interaktívne eko-workshopy

Storytelling

Pozvaný hosť o klimatických zmenách

Mladí ľudia a ekotémy v maľbách a fotkách

Spoločne sa naučíme viac myslieť ekologicky a žiť udržateľne

 

Aktivita vznikla s finančnou podporou Štátnej ochrany prírody, Environmentálneho fondu v rámci programu POP - neformálne vzdelávanie a EVVO.

Podobné udalosti

Svetový deň lokálnosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja