Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Päť zmyslov v záhrade

Základné údaje:
  • Typ udalosti: verejné akcie
  • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • 31.05.2409:00 - 02.06.2417:00
  • Školská 121/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • S poplatkom 2 €
  • 044/547 72 35
  • envirovzdalavanie@smopaj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Vás srdečne pozýva na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným organizátorom je  nezisková organizácia Národný Trust Bratislava. Jej hlavným poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Tohoročná téma nesie názov „Päť zmyslov v záhrade“. Podujatie bude prebiehať v dňoch 31. mája - 2. júna 2024 v areáli múzejnej záhrady na Školskej 4. Bude zamerané na prezentáciu biodiverzity záhrady zapojením všetkých zmyslov a je určené školám aj širokej verejnosti. Dozviete sa o histórii záhrady, o histórii múzea i o význame environmentálnej funkcie vegetácie v urbánnom prostredí, spoznáte rastlinstvo a živočíšstvo záhrady a tiež "obyvateľov" nášho kŕmidla či hmyzieho domčeka.

Podujatie pre školské skupiny na objednávku bude prebiehať 31. mája 2024.

V časoch: 9.00 - 10.00, 10.30 – 11.30, 12.30 – 13.30, 14.00 - 15.00

Podujatie pre širokú verejnosť bude prebiehať interaktívnou prehliadkou záhrady 1. júna 2024 v časoch od 10.00 do 17.00 (posledný vstup do záhrady 16.00).  

V nedeľu 2. júna 2024 bude voľný vstup do záhrady bez sprievodcu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Podobné udalosti