Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou

Akcia začne o:
Základné údaje:

Pozývame Vás na akreditované vzdelávanie s názvom "Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou"
????‍♂️Naša mládež premýšľa úplne inak ako my ????, preto náš program reflektuje na potenciálnych mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem efektívne
zakomponovať do svojej práce s mladými pútavé a podnetné aktivity a podujatia realizované v outdoorovom prostredí.
????TERMÍNY:
"ONLINE" verzia programu (bude realizovaná ak dôjde z sprísneniu opatrení)
30.9.2021 -3.10.2021 cez ZOOM
"PREZENČNÁ" forma (bude realizovaná ak nedôjde k sprísneniu opatrení, miesto konania bude upresnené
1.10.2021 - 3.10.2021
Absolvent tohto vzdelávania získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou.
???? Získa informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými
typmi aktivít.
????Bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež.
???? Zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.
????Realizáciou malého projektu s využitím outdoorových zážitkových metód dosiahne účastník vo svojej komunite zmenu a bude pokračovať v procese vlastného učenia sa.
???? Školenie je bezplatné (ubytovanie, strava a pomôcky sú hradené zo štátneho rozpočtu)
ℹ Registračný formulár:
https://forms.office.com/r/Lnaa7zceAA

ℹ Informácie získate na: martina.pihulicova@iuventa.sk, alebo telefonicky na: 0918 539 420
Počet účastníkov je limitovaný na 18, preto neváhajte a prihlasujte sa už teraz!!!
Tešíme sa na Vás! 

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Pezinský Permoník