Náučné leto v Národnej zoologickej záhrade

Základné údaje:

V našom edukačnom stánku sa dozviete ako správne triediť odpad . O triedení odpadu sa hovorí stále častejšie, ale nie každý úplne presne vie, ako správne triediť.  Separovaním odpadu je možné výrazne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky a nijako sa nezhodnocuje. Sklo, papier, plasty aj hliník je možné recyklovať. Hodiť všetok odpad do jedného kontajnera je najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie. Lenže veľká časť odpadu sa dá recyklovať čím sa ušetria prírodné aj energetické zdroje. 

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja