Mládež v horách 2021

Základné údaje:
  • Typ udalosti: pobytové programy
  • Organizátor: Štátna ochrana prírody SR
  • 08.07.2100:00 - 09.07.2100:00
  • Tajovského 323/28, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
  • Bez poplatku
  • ingrid.moravcikova@sopsr.sk

8.- 9. júla sa v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát vydá niekoľko skupín detí a mládeže na horskú túru a nocľah so správcami chránených území, na ktorú určite nezabudnú.

Medzinárodné podujatie Mládež v horách 2021 (Youth at the Top2021je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva. Cieľovou skupinou sú skupiny detí a mladých ľudí vo veku 6-26 rokov, s odporúčaním pre zapojenie sa detí aj zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Štátna ochrana prírody SR sa aj tento rok zapojí do medzinárodného podujatia Mládež v horách 2021

Nahliadnite do pripravovaných podujatí v našich Národných parkoch a Chránených územiach ŠOP SR:

Pieninský národný park si pripravil pre mládež aktivity spojené s tohtoročnou témou podujatia a to príprava regionálneho jedla a ochutnávka výrobkov z ovčieho mlieka. Účastníci sa vydajú na nenáročnú prechádzku okolo rieky Dunajec zo Spišskej Starej Vsi na salaš Pieniny. V poobedňajších hodinách si budú môcť vyskúšať ryžovanie zlata, odchyt vážok a po zotmení pozorovanie bobra vodného. Čaká ich spoločná opekačka a kempovanie na rybníku pri Spišskej Starej Vsi - Nokle.

Kontakt na organizátorov: Ing. Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@sopsr.sk, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves

Web: http://pienap.sopsr.sk/

CHKO Horná Orava v rámci dvojdňového podujatia pre deti a mladých ľudí pripraví zážitkový program spojený s rôznymi aktivitami. Súčasťou bude turistický výlet pod Babou horou, návšteva chovateľa kôz, výroba a ochutnávka syrov. Deň sa zakončí posedením pri ohni, prípravou tradičných „moskoľov“, či nočnými zážitkami (pozorovanie hviezd, monitoring sov...).
Miesto: Chata Vonžovec pod Babou horou
Odchod: Oravská Polhora, 8. júl 2021
Príchod: Chata Vonžovec , 9. júl 2021
Prenocovanie: Chata Vonžovec pod Babou horou

Kontakt na organizátorov: Ing. Zuzana Kertysová, zuzana.kertysova@sopsr.sk, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo

Web: http://chkohornaorava.sopsr.sk/

Informácie k podujatiu TU

CHKO POĽANA v rámci podujatia bude spoločne s mladými ľuďmi objavovať krásy prírody starej sopky v CHKO–BR Poľana. Po naplánovanej túre z Prednej Poľany na NPR Zadná Poľana sa bude pokračovať na vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec a späť popod Strungu cez sedlo Priehybina na Prednú Poľanu. Počas turistickej vychádzky si predstavia typické rastliny a živočíchy biotopov Poľany, budú pozorovať les a počúvať jeho zvuky. Zahrajú si enviro hry zamerané na populačnú dynamiku, diskutovať budú na tému biodiverzita, o klimatickej kríze, o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Spoločne si pripravia tradičné lokálne jedlo – Dupčiaky. Súčasťou akcie bude spoznávanie domácej kuchyne každého zo zúčastnených. Vo večerných hodinách príde na rad sledovanie západu slnka, čítanie povestí, spievanie podpolianskych piesní...

Na druhý deň vyskladáme spoločne s pomocou detí a mladých ľudí logo „MAB“ pri príležitosti tohoročných osláv 50. výročia programu Človek a biosféra.

Kontakt na organizátorov: Ing. Anna Gondováanna.gondova@sopsr.skSpráva CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Web: chkopolana.sopsr.sk 

Informácie k podujatiu TU

Regionálne centrom ochrany prírody Prešov sa už po 4. krát zapája do akcie Mládež v horách. Pre aktívnu mládež v rámci tejto akcie je pripravená teréna exkurzia po NCH Herlica nad obcou Petrovce, kde sa zamerajú na prírodné zaujímavosti, ale aj históriu. V tejto časti Slanských vrchov počas 2. svetovej vojny bolo aktívnych niekoľko partizánskych skupín. Po túre bude čas na oddych a rozhovory o tradíciách a regionálnych špecialitách. Ku každej opekačke patrí živánska, ktorú si pripravia na ohni. V piatok navštívia včelára, zahrajú si ekohry a vo večerných hodinách sa vrátia do civilizácie.

Kontakt na organizátorov: Ing. Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk, ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4, 080 05 Prešov

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja