Metodický deň k školskému programu Enviróza

Základné údaje:

PROGRAM:

9:30 – 10:00            Otvorenie – Predstavenie Slovenskej agentúry životného prostredia a školského programu Enviróza

                              Mgr. Veronika Páričková, špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, SAŽP

10:00 – 10:45          Predstavenie metodiky školského programu Enviróza a ukážky aktivít

                              Mgr. Veronika Páričková, špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, SAŽP

10:45 – 11:15           Prezentácia portálu environmentálnej výchovy (ewobox.sk)

                              RNDr. Jana Šimonovičová, špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, SAŽP

11:15 – 11:45           Prestávka

11:45 – 12:45           Aktuálna ponuka environmentálnej výchovy SAŽP pre materské, základné a stredné školy  (www.sazp.sk/evv) – bližšie predstavenie ďalších programov, súťaží a aktivít  + diskusia

Zmena programu vyhradená.

 

Každý účastník metodického dňa dostane bezplatne metodické materiály SAŽP (pracovné listy, metodiky, informačné postery, a iné).

Na akciu je nutné prihlásiť sa na mail  veronika.parickova@sazp.sk najneskôr do 7. 2. 2020 (16:00).

Podobné udalosti

Metodický deň k školskému programu Enviróza