Metodický deň k školskému programu Enviróza

Základné údaje:
  • Typ udalosti: semináre a školenia
  • Organizátor: SAŽP
  • 10.12.1909:30 - 12:45
  • Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0484174197
  • veronika.parickova@sazp.sk

PROGRAM:

9:30 – 10:00             Otvorenie – Predstavenie Slovenskej agentúry životného prostredia a školského programu Enviróza

                               Mgr. Veronika Páričková, špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, SAŽP

10:00 – 10:45           Aktuálne informácie o environmentálnych záťažiach

                               Ing. Jaromír Helma, špecialista na environmentálne záťaže, SAŽP

10:45 – 11:30            Predstavenie metodiky školského programu Enviróza a ukážky aktivít

                                Mgr. Veronika Páričková, špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, SAŽP

11:30 – 12:00            Prestávka

12:00 – 12:45           Aktuálna ponuka environmentálnej výchovy SAŽP pre materské, základné a stredné školy (www.sazp.sk/evv) – bližšie predstavenie ďalších programov, súťaží a aktivít  + diskusia

Zmena programu vyhradená.

 

Každý účastník metodického dňa dostane bezplatne metodické materiály SAŽP (pracovné listy, metodiky, informačné postery, a iné).

Na akciu je nutné prihlásiť sa na mail  veronika.parickova@sazp.sk najneskôr do 6.12.2019 (12:00).

Podobné udalosti