Medzinárodné ONLINE-SYMPÓZIUM „MINT a jazyk“

Akcia začne o:
Základné údaje:
  • Typ udalosti: konferencie
  • Organizátor: Oddelenie materských škôl úrad dolnorakúskej krajinskej vlády
  • 22.09.2109:00 - 15:30
  • Online udalosť
  • Bez poplatku
  • martina.emrich@noel.gv.at

Sympózium v online priestore:

Cieľom tohto sympózia je prezentácia materiálov vytvorených v rámci 3 cezhraničných EÚ projektov zameraných na jazyk a MINT kompetencie v oblasti matematiky, informatiky, prírodných vied a techniky. Náplňou prednášky a workshopov budú zaujímavé témy ako napr. bádateľsky orientovaná výučba a komunikácia, programovanie od útleho veku, technika v materskej škole, apod. Cieľovou skupinou tejto konferencie sú pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne materských a základných škôl  všetkých štyroch projektových krajín – Rakúska, Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska.

Prihlásiť sa je potrebné do 3.9.2021. Pozvánku a viac informácií si stiahnite TU.

Podobné udalosti