HYPERICUM 2020 - termín preložený na jar budúceho roka

Zúčastnil si sa tejto akcie a páčila sa ti, alebo chceš niečo odkázať organizátorom? Založiť diskusiu
Základné informácie:
  • Organizátor: SEV Dropie
  • 20.10.2009:00 - 14:00
  • Kolárovská 889, 946 14 Zemianska Olča, Slovensko

Každoročne sa environmentálna súťaž Hypericum organizuje v jarnom období, avšak tento rok nám nepriaznivá situácia nedovolila realizovať ju, ani v posunutom jesennom termíne, a to 20.10.2020. Organizátor súťaže SEV SAŽP Dropie sa spolu so spoluorganizátormi (BROZ, Ochrana dravcov na Slovensku, CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy, Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove) zhodli na tom, že najvhodnejšie bude preložiť termín súťaže na jar budúceho roka. Hoci, zvažovali aj možnosť uskutočniť súťaž online formou, ale aká by to bola súťaž o prírode "bez prírody"! Týmto sa však, na druhej strane, uvoľnil priestor na realizáciu praktických aktivít - "ostrovov života", ktoré budú jednotlivé súťažné družstvá prezentovať v deň súťaže. Súťaž však bude mať aj teoretickú časť, v ktorej žiaci 2.stupňa ZŠ budú môcť ukázať svoje vedomosti z oblasti EV - flóra a fauna Žitného ostrova a jej súčasné environmentálne problémy, vplyv klimatických zmien na krajinu a jej ochrana a podpora biodiverzity.

Podobné udalosti

Metodický deň k školskému programu Enviróza

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom