Hra Klimatický samit

Základné údaje:
  • Typ udalosti: súťaže a hry
  • Organizátor: Marián Šumšala
  • 16.09.2008:00 - 31.01.2115:00
  • Bebravská 5035/20, 821 07 Bratislava, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0903 474 459
  • info@350.sk

Zahrajte si vo vašej triede rolovú hru na klimatický samit, kde musíte ako zástupcovia rôznych záujmových zoskupení prijať opatrenia na zabránanie globálneho otepľovania. Svoje opatrenia potom overte na simulátori, ktorý vám ukáže ich vplyv na vývoj teploty v tomto storočí. Účasť na hre zvyšuje osobné aj emocionálne zanietenie v problematike zmeny podnebia a účastníci získavajú pocit pripravenosti na riešenie globálneho otepľovania.

Okrem hry ponúkame aj pracovný seminár o opatreniach na zastavenie otepľovania. Študenti môžu samostatne vypracovať zadania na rovnakú tému. Môžete využiť aj našu ponuku diskusií alebo prednášok o zmene podnebia.

Prídeme do vašej triedy v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji alebo sa môžeme stretnúť online. Dĺžka trvania sú 2 vyučovacie hodiny alebo viac.

Podobné udalosti

Zmena podnebia

Ako zastaviť globálne otepľovanie