EXKURZIE - SPOZNÁVANIE OPEĽOVAČOV A VTÁKOV BRATISLAVY

Základné údaje:
  • Typ udalosti: verejné akcie
  • Organizátor: DAPHNE
  • 09.07.2115:00 - 17:00
  • Lesopark, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0911 839 830
  • badidova@daphne.sk

V júli organizuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE 3 exkurzie pre verejnosť. Našim cieľom je priblížiť ľuďom druhy, ktoré žijú spolu s nami a ktorým môžeme pomôcť. Všetky podujatia budú trvať 2 hodiny a sú turisticky nenáročné a vhodné pre rodiny s deťmi :-).

Prvá sa konala 2. júla a bola zameraná na „Motýle a iné živočíchy Devínskej Kobyly“.

Druhá exkurzia „Opeľovače na lúkach v Mestských lesoch Bratislavy“ sa uskutoční 9. júla 2021. Ako z názvu vyplýva, budeme pokračovať v téme opeľovače a vysvetlíme si, že do tejto bohatej skupiny patria napríklad osy, muchy, chrobáky, motýle, čmeliaky a samotárske a medonosné včely. Sprevádzať bude Marek Semelbauer zo Zoologického ústavu SAV, stretnutie je o 15:00 hod. na konečnej zastávke autobusu č. 43 - Lesopark.

Na tretej exkurzii, 14. júla 2021,  sa zameriame na „Vtáky v meste“. Mnohé druhy operencov žijú v intravilánoch a na takýto život sa prispôsobili. Dokážu vyhniezdiť nielen na stromoch, ale aj v kvetináčoch, trúbkach, dutinách múrov, či na kope dreva. V Bratislave hniezdia aj belorítky obyčajné, na svoj príbytok využívajú výklenky stien. Živia sa hmyzom. Sprevádzať nás bude Roman Slobodník, stretnutie je o 8:30 hod. v Rusovciach – na ihrisku pri reštaurácii Sľuk.

Exkurzie pre verejnosť sa konajú bezplatne v rámci cezhraničného, rakúsko-slovenského projektu CITY NATURE, realizovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do jeho aktivít zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE, v Rakúsku Oddelenie životného prostredia Viedne (MA22).

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja