Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Základné údaje:

Čo je Európsky týždeň udržateľného rozvoja (European Sustainable Development Week - ESDW) - 18. septembra do 8. októbra 2021:

 

 • ESDW je celoeurópskou iniciatívou, ktorej cieľom je predstaviť a zviditeľniť aktivity, projekty a podujatia podporujúce 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijalo OSN v roku 2015. Viac o Agende 2030 na www.mirri.gov.sk v časti sekcie/Agenda2030.
 • Cieľom ESDW je podporiť udržateľný rozvoj vo Vašej komunite, regióne, krajine a Európe.
 • Tento rok sa ESDW konať v dňoch od 18. septembra do 8. októbra 2021.
 • Naviaže na úspešný ročník 2020, v rámci ktorého sa konalo 4,065 aktivít v 25-ich krajinách EÚ.
 • Všetky informácie sú dostupné na web stránke: https://esdw.eu/
 • Organizátorom podujatia je European Sustainable Development Network /ESDN/ so sídlom vo Viedni, https://www.esdn.eu/
 • Podujatia, aktivity sa majú konať v rozmedzí od 18.9 do 8.10. 2021.
 • Podujatia, aktivity je možné registrovať na https://esdw.eu/register/.

Šesť dôvodov, prečo sa registrovať na ESDW:

 

 1. Zviditeľníte Vašu aktivitu/iniciatívu/podujatie na národnej aj európskej úrovni,
 2. Zverejnením na webstránke ESDW zvýšite informovanosť Vášho podujatia a pritiahnete viac účastníkov 

Stanete sa súčasťou veľkej európskej komunity organizátorov iniciatív na podporu udržateľného rozvoja pre dobro všetkých

 1. Vaše podujatie/aktivita/iniciatíva môže inšpirovať iných v rámci celej Európy  
 2. Viac si uvedomíte, ako sa Vaša činnosť prepája s cieľmi udržateľného rozvoja /SDGs/ Agendy 2030 OSN a ako Vaša iniciatíva k nim prispieva
 3. Získate prístup k logu ESDW pre propagačné materiály Vášho podujatia, čím Vaše podujatie aj vizuálne spojíte s celourópskou iniciatívou na podporu plnenia cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Podobné udalosti

Päť zmyslov v záhrade

Ekoolympiáda

Múzejné kinečko