Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov

Základné údaje:
  • Typ udalosti: prednášky a prezentácie
  • Organizátor: Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov
  • 15.02.2112:30 - 15:30
  • Online udalosť
  • Bez poplatku
  • +421 517 565 127
  • erika.frykova@mpc-edu.sk

Dňa 15.2.2021 sa uskutoční webinár venovaný problematike environmentálnej výchovy v základných a stredných školách, ktorá predstavuje východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov. Je určený učiteľom základných a stredných škôl, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy. Obsahom vzdelávania budú teoretické východiská problematiky environmentálnej výchovy v súlade so ŠVP a aktuálne globálne a lokálne problémy životného prostredia. Na webinár je možné prihlásiť sa po prihlásení (príp. registrovaní) na stránke www.mpc-edu.sk cez záložku Vzdelávanie - Aktuálna ponuka a prihlasovanie.

Podobné udalosti

Konferencia RESpect-EKOpodnikanie-ALER 2020

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov