Diskusia určená študentom SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja s manažérom kvality ovzdušia BBSK

Základné údaje:

Pri príležitosti Dňa Zeme,  ktorým si každoročne 22. apríla spoločnosť pripomína svoju závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje na dopady našej činnosti na životné prostredie, Banskobystrický samosprávny kraj pozýva študentov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ich pedagógov na online diskusiu o ovzduší s manažérom kvality ovzdušia Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ladislavom Bírom. 
Zmyslom debaty o ovzduší, jeho znečistení a ochrane, je podnietiť študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ich pedagógov k aktívnemu prístupu pri zavádzaní pozitívnych opatrení. Každá profesia aj každý jednotlivec má iné, neopakovateľné možnosti prispieť svojou aktívnou účasťou na zlepšovaní stavu a kvality ovzdušia. 
Prezentácia s následnou diskusiou prinesie nielen základné informácie o ovzduší v kraji, ale predstaví aj iné globálne súvislosti, spojené s každodennou ľudskou činnosťou.
 

Podobné udalosti

Metodický deň k školskému programu Enviróza

Metodický deň k školskému programu Enviróza