Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Zrušené - Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to

Základné údaje:
  • Typ udalosti: diskusie , konferencie, projekty
  • Organizátor: Slovenská Agentúra Životného Prostredia
  • 07.09.2208:00 - 08.09.2214:00
  • Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 00421915595203
  • martin.trso@sazp.sk

Deň ktorý patrí ovzdušiu

Organizácia Spojených národov vyhlásila dátum 7. septembra za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane OSN je „Vzduch, ktorý zdieľame“.

Práve v tento deň sa bude konať aj konferencia „Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to“ o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií. Cieľom organizátorov konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v obciach.

Vykurovanie tuhým palivom je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami a benzo(a)pyrénom v obciach na Slovensku. Dlhodobé vystavenie obyvateľov takémuto znečisteniu môže spôsobiť závažné zdravotné problémy, pričom ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, starí a chronicky chorí ľudia).

Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

Podobné udalosti

Jarné upratovanie s Maxom je opäť tu

Výstava MUŽI A ŽENY V BANÍCTVE

Príma Klíma pátračka

"Osudy historického kompresora"

Botanicka exkurzia pre verejnosť

Festival Zeme 3