Celonárodná Žiacka Konferencia Roots & Shoots 2020/2021

Základné údaje:

Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia sú každoročné záverečné celonárodné žiacke konferencie, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. Každý účastník programu získava oficiálny certifikát Roots & Slovakia o úspešnom absolvovaní programu. Tohtoročná žiacka konferencia sa uskutoční online formou cez aplikáciu ZOOM. Pre širšiu verejnosť bude možné sledovať konferenciu cez facebook online vysielanie. Link bude k dispozícii už čoskoro.
Tešíme sa na Vašu účasť. 
Video z konferencie 2018 je dostupné: https://www.youtube.com/watch?v=6OJtVBI1tgQ&t=54s

Podobné udalosti