Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Bádateľský festival GLOBE Games prepája žiakov s vedcami

Základné údaje:
  • Typ udalosti: konferencie, festivaly
  • Organizátor: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
  • 06.06.2400:00 - 09.06.2400:00
  • Štefánikova 39, 059 21 Svit, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0905981613
  • filova@daphne.sk

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a  diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody, mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka, žiačky a žiaci  zapojení v  medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE. 

Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBE Games, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - 9. júna 2024 v meste Svit.

Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného programu, organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program na Slovensku koordinuje.

"Po každom ročníku GLOBE Games, ktorých sme sa zúčastnili v zahraničí, sme snívali o tom, že by sme takého podujatie chceli zažiť aj na Slovensku. Nakoniec sme si to privolali a organizujeme ho u nás na škole. Máme z toho veľkú radosť," uviedli Adriana Mlynská a Martina Gánovská – koordinátorky programu GLOBE na SOŠ polytechnickej vo Svite.

"Bádateľsky orientované vzdelávanie je prístup, kde deti v súvislostiach skúmajú svet okolo seba a pracujú s reálnymi dátami. V Programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne, zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií aj z NASA. Veľmi sa teším z toho, že experti budú s našimi žiakmi zdieľať svoje poznatky, skúsenosti a diskutovať o rôznych oblastiach životného prostredia a vedy," dodáva Jana Pavlíková, koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku.

Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych vedeckých inštitúcií. Počas štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať svoje vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom.

Súčasťou GLOBE Games budú aj workshopy s odborníkmi a vedcami z SHMÚ, TANAP-u, CHKO-Horná Orava, MŽP SR, CEVEV Malá líška, GearCheckers a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Pozvanie prijal aj Peter Falcon z NASA z Washington, D.C., ktorý študentom aj pedagógom priblíži ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

„Teším sa na stretnutie s deťmi, ktoré zaujíma bádanie. Som pripravený odpovedať na ich zvedavé otázky a dúfam, že budem vedieť odpovedať na všetko, čo ich zaujíma. Ja sám som sa, ako dieťa bál klásť otázky, ale som rád, že dnes sú deti iné - smelé a zvedavé.­“ uviedol Peter Falcon z NASA.

Podujatie GLOBE Games je realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Viac informácií na https://www.globeslovakia.sk/globegames2024/

Podobné udalosti

Danube Day 2024

Prázdninový KUMŠT REMESLA 2024

Rozprávka o baníkovi ...