Zmena podnebia

Základné údaje:
  • Typ udalosti: prednášky
  • Organizátor: Marián Šumšala
  • 16.09.2008:00 - 01.02.2108:00
  • Bebravská 8956/1, 821 07 Bratislava, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0903 474 459
  • info@350.sk

Ponúkame študentom prednášky o zmene podnebia. Iná forma, ktorú ponúkame sú diskusie. Prídu k vám odborníci s prehľadom v téme zmeny odnebia, ochrany životného prostredia a mnohých súvisiacich oblastí.

Okrem toho ponúkame seminár o opatreniach na zastavenie otepľovania. Zahrajte si vo vašej triede aj rolovú hru na klimatický samit. Okrem toho študenti môžu samostatne vypracovať zadania na rovnakú tému.

Prídeme do vašej triedy v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji alebo sa môžeme stretnúť online. Dĺžka trvania sú 2 vyučovacie hodiny alebo viac.

Podobné udalosti

Hra Klimatický samit

Ako zastaviť globálne otepľovanie