workshop Vzácne kury

Festival HUBY

Ekoworkshop

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

HRNČIARSTVO, kedysi a dnes

Európsky týždeň mobility 2023

Poldenný výlet do prírody

Ekodielnička Handlová - jeseň 2023