Resetovať filter

Riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu z Vašej jedálne jednoducho a bez starostí

Ešte minulý rok sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania.

...

Vezmi knihu NIE mobil

Mobil, hracia konzola, notebook, tablet či televízor. Toto sú naši verní spoločníci vo voľnom čase. Ale ten sa dá stráviť aj inak. Prechádzkami v prírode, stretnutiami s priateľmi,...

3.ročník enviro ocenenia Altas

Najvýraznejšia iniciatíva, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre ochranu prírody, vstupuje do tretieho ročníka. Envirocena Atlas otvára prihlasovanie projek...

Leto na Lúkach v SEV Dropie - 2019 - 2022

Z letných workshopov pre deti vzniklo video, ktoré podáva stručný prehľad aktivít uskutočňovaných na workshopoch.

https://www.youtube...

Stromáčik január 2023

S novým rokom prinášame nové číslo plné zaujímavého čítania.

...

Zelená stena nás učí

Cieľom  podporeného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Enviroprojekt 2022 - „ Zelená stena nás učí“  bolo vytvoriť  v priestore pred školou interaktívnu  ekoučebnu ...

"Občania, čo robíte s použitým olejom z Vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. Zdá sa, že občania si ešte úplne neosvojili túto myšlienku. Samosprávy riešia problém nielen s nespráv...

Naše dedičstvo na Dunaji (1992) Gabčíkovo VD

Uplynulo presne 30. rokov. Na moment si pripomeňme významnú udalosť z roku 1992, keď sme Dunaj čiastočne prehradili a rieku presmerovali do umelého prívodového kanálu Gabčíkov...