Do školy po vlastných

Aktivita „Do školy po vlastných“ má za cieľ podporiť udržateľné formy mobility v okolí škôl. Vytvorte si školský plán mobility. Zmapujte priestor v okolí...

S AIRIKOM si lietam celý rok

Populárno náučná publikácia je vytvorená pre menšie deti predškolského veku a pre žiakov prvého stupňa základných škôl. V priebehu štyroch ročných období sa for...

Túžba objavovať a spoznávať svet, nás spolu ženie vpred

Metodický materiál pre materské pre školy. Je v ňom použitých 79 výkonových štandardov zo siedmych vzdelávacích oblastí, ktoré poskytuje ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.

...

Videotéka SAŽP

SAŽP disponuje videotékou z medzinárodného festivalu filmov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia ENVIROFILM a EKOTOPFILM - ENVIROFILM. V ponuke videotéky SAŽP sa v súčasnosti nachádza ...

Pedagogické rozhľady 1/2024

Pedagogické rozhľady sú odborno-metodickým časopisom pre školy a školské zariadenia, ktorých príspevky sa zameriavajú na rôzne témy pedagogickej praxe. Prezentované číslo je monotematicky zamerané ...

Playlist Biocirkulárna škola - Youtube kanál Živá pôda

Štyri vzdelávacie videá vytvorené v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu:

Rohožníčan - časopis

Obecné Noviny informujú o dianí v obci Rohožník. 

...

Materská škola

web stránkia materskej školy, zverejnený článok projektu " Separuj - chráň životné prostredie"

...