Dnes si to eko užijem

Všetko raz končí a tak aj naša kampaň klímaTYzuj sa dorazila do úspešného cieľa.  Zakončili sme ju slávnostne a v ekologickom štýle. Výzva Dnes si to eko užijem nabádala k ...

Enviro „Escape room“ aj do vašej školy!

Chemické znečistenie životného prostredia je téma, ktorá sa týka nás všetkých. Sekretariát Bazilejského, Štokholmského a Rotterdamského dohovoru preto vytvorili hru na spôsob „Escape ...

Ako ste si to užili na školách

V júni sme sa v rámci témy Dnes si to užijem  sústredili na aktivity s cieľom zistiť, ako súvisí trávenie nášho voľného času so zmenou klímy. Bola to naša posledná téma kampane a zároveň ...

Stromáčik - JÚN 2024

Posledné číslo v tomto školskom roku bohaté na bádanie. čítanie a tvorenie je tu!

...

Stromáčik pre najmenších - Rastliny

Tvorivý zošit rozvoj osobnosti npre deti od 2 rokov.

...

BioConnect: prepojenie teórie a praxe v biohospodárstve

Cieľom podujatia je predstaviť príklady dobrej praxe, identifikovať výzvy, navrhnúť možnosti efektívnej spolupráce a urýchliť tak integráciu témy biohospodárstva do vzdelávacích procesov na všetkýc...

Workshop "Rozvoj biohospodárstva v Žilinskom regióne"

"Nevyužitú slamu, seno, či drevnú štiepku možno využiť aj ako BIOPALIVO"


Obdobné hospodárenie s prírodnými zdrojmi (vrátane vedľajších produktov, či odp...

Innovation meetup Bioeconomy - Stretnutie s inováciou Bioekonomika

Podujatie „INNOVATION MEETUP BIOECONOMY“ organizovalo Inovačné centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spolu so združením BioPark Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo 19. jún...