Vymeň svoju hubku

Kuchyňa môže byť zdrojom inšpirácie a príležitostí pre „obehovú domácnosť“. Posvieťme si na hubky, ktorými umývame riad. Z čoho sú vyrobené, koľko nám slúžia a kde končia? Na trhu dnes nájdeš rôzne viac alebo menej environmentálne vhodné náhrady. Skús medzi nimi objaviť svoju favoritku. Možno to bude lufa, po ktorej siahneš – vieš si ju dopestovať sám, je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec ju pridáš do kompostu, z ktorého dopestuješ novú. Príklad obehovosti ako vyšitý. Predídeš tak odpadu z cca 24 klasických hubiek ročne.
1 Prečítaj si o lufe valcovitej, tzv. špongiovej tekvici, z internetu.
2 Nájdi kamenný obchod vo svojom okolí a jednu si zakúp (ak je obchod príliš ďaleko, na webe nájdeš širokú ponuku).
3 Zapoj lufu do umývania riadu vo vašej domácnosti či v škole. Vyskúšať môžeš aj ďalšie spôsoby jej využitia, prípadne iné environmentálne vhodné varianty kuchynských hubiek, špongií či handričiek.
Odfoť svoju lufu priamo v akcii a pošli nám fotku. Napíš krátku správu o svojej novej skúsenosti.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

Čo je ODPAD a kto je zaň zodpovedný? Odpoveď by sa menila podľa doby, v ktorej by sme žili. Boli časy, keď toto slovo ani neexistovalo. Boli obdobia, nie tak dávno minulé, keď sa plytvalo minimálne, lokálne a komunitne.

Dospeli sme aj do štádia, so začiatkom počas priemyselnej revolúcie, kedy sme verili v nevyčerpateľnosť zdrojov a neobmedzený rast. V tomto ekonomickom režime bol odpad chcený a žiadaný. VIAC vyrábať na jednej strane si žiadalo VIAC vyhadzovať na strane druhej. Skonštruovali sme globálnu mašinu na výrobu odpadu, tzv. systém zober – vyrob – použi - vyhoď alebo lineárnu ekonomiku rastu, ktorá nám mala naplniť predstavu o blahobyte na Zemi. A hoci už žijeme v inej dobe, „mašina“ funguje ďalej. Kam nás doviedla, posúďte sami...

Pomer odpadu a produktu je 9:1. Odpad vzniká v každej fáze života produktu – od ťažby, cez výrobu, distribúciu, spotrebu, až po jeho zneškodnenie. Nielen ten štandardný (tuhý, kvapalný a plynný), ale aj ľudský. Iba 20 % populácie spotrebúva približne 80 % všetkých prírodných zdrojov. Druhy vymierajú 100-násobne rýchlejšie ako bez činnosti človeka. Životný štýl vyspelých krajín dosahuje ekologickú stopu na úrovni 3 až 9 planét. Iba 1 % populácie prispieva emisiami oxidu uhličitého 2-krát viac než zvyšok sveta. Až 40 % ľudí žije v chudobe a ich číslo rastie. Môžeme konštatovať, že náš rozvoj rozhodne nie je udržateľný ani spravodlivý.

Vitajte v novej geologickej epoche Zeme nazvanej Antropocén, konštatuje Správa o ľudskom rozvoji (UNDP, 2020). Doby, v ktorej dominantným rizikom pre naše prežitie sme my sami. Na jej začiatku stojíme pred výzvou: Ako spojíme ľudský rozvoj s regeneráciou životného prostredia a nie s jeho drancovaním?

Dôležité je povedať, že cesta existuje. Je v prírode a je v nás. Predstavte si systém, v ktorom suroviny neustále kolujú, ktorý neplytvá, nie je toxický, nevytvára odpad, podporuje život a jeho rozmanitosť. Čo vám to pripomína? ...miliardy rokov osvedčený prírodný spôsob hospodárenia, ktorého sme sami súčasťou. Postupne rastie globálny tlak a úsilie o etablovanie nového modelu, tzv. obehovej ekonomiky, resp. hospodárstva, inšpirovaného prírodnými systémami. V najbližších desaťročiach bude našou stávkou na budúcnosť.

Odpadová „mašina“, ktorú sme vytvorili v dobe minulej, však stále zotrvačne funguje ďalej. No jedine my ju dokážeme preprogramovať. Ako jednotlivci máme dve možnosti: 1. zvaliť vinu na systém a fungovať ako obvykle alebo 2. uvedomiť si, že systém sme my. Sme politici, manažéri, učitelia, spotrebitelia, ktorí majú každý deň v rukách moc tvarovať ho a meniť.

Odpoveď na úvodnú otázku preto v súčasnej dobe znie: „Chyba nie je v našich hviezdach, ale v nás samotných.“ (Shakespear v diele Julius Caesar)

Cieľ 2030

Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: vytvoriť silný a ucelený rámec pre produktovú politiku, vďaka ktorému sa udržateľné výrobky, služby a obchodné modely stanú normou a modely spotreby sa zmenia tak, aby v prvom rade žiadny odpad nevznikal.

V čom to viazne

Systémové zmeny sú tie najťažšie, ale nie nemožné. Každý článok reťazca, ten, ktorý sa nachádza v roli robotníka, výrobcu, distribútora, predajcu či spotrebiteľa, je kľúčový. Každý z nás musí spraviť svoj diel práce, aby sme naliehavé výzvy a existenčné hrozby pre Európu a svet premenili na jedinečnú príležitosť!

Mediálni partneri

Zvonček logo Enviráčik logo Maxík logo

Partneri

Natur pack logo Free food logo Inštitút cirkulárnej ekonomiky logo Fashion Revolution Slovakia logo NOA logo Planeta zem sa usmieva logo VEPOS Horného Turca n.o. Asekol Nok Saneco logo