Prekvapenie bez obalu

Ilustračný obrázok
Bezobalové obchody rastú ako huby po daždi po celom Slovensku. Množstvo potravín, ale aj drogérie, už vieme nakúpiť práve v týchto obchodoch. Stačí mať vlastnú nádobu/obal, prekonať svoju pohodlnosť a chuť vyskúšať niečo iné.

Garant výzvy

Planeta zem sa usmieva logo
1 Navštív bezobalový obchod v tvojom okolí.
2 Pozri si ponuku výrobkov.
Odfoť a napíš nám, čo ťa najviac prekvapilo, že sa dá kúpiť bez obalu.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

Tvorba odpadu na Slovensku sa neustále zvyšuje, za posledné desaťročie narástla o viac ako tretinu. Každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho odpadu za rok (údaj z roku 2019), toto číslo každoročne rastie. Zhruba polovicu jeho celkovej hmotnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad (tento odpad môžeme „zrecyklovať“ sami, kompostovaním). Druhú polovicu tvoria z veľkej väčšiny obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok vyprodukuje pol milióna ton odpadov z obalov.

Slovensko je stále veľmoc skládkovania. Podľa údajov Eurostatu o tvorbe a nakladaní s odpadom za rok 2019 skončilo až 52 % odpadu na skládkach. Podľa európskej legislatívy sa má tento podiel znížiť na 10 % do roku 2035. Podiel recyklovaného a kompostovaného odpadu dosiahol 38 %. Do roku 2030 by mal podiel recyklovaného komunálneho odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie dosiahnuť 60 %.

Európska komisia prijala nový akčný plán pre obehové hospodárstvo. Navrhuje tieto opatrenia:

  1. Urobiť z udržateľných výrobkov v EÚ bežný štandard. Výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby sa dali jednoduchšie opraviť, recyklovať a viackrát použiť.
  2. Posilniť postavenie spotrebiteľov. Spotrebitelia budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o takých otázkach, ako sú opraviteľnosť a trvácnosť výrobkov. Zamerať sa na sektory, ktoré využívajú najviac zdrojov, a teda majú vysoký potenciál obehovosti.
  3. Zabezpečiť menej odpadu. Dôraz sa bude klásť na samotné predchádzanie vzniku odpadu a jeho transformáciu na kvalitné druhotné zdroje.

Všetky druhy obalov sú problematické, pokiaľ ich produkujeme nadbytočne veľa. V niektorých oblastiach majú obaly svoje opodstatnenie, napr. kvôli hygienickým predpisom a pod. Z väčšej časti však ich použitie súvisí s marketingom, keďže „obal predáva“. Environmentálny aspekt je braný na zreteľ len výnimočne, aj v tejto oblasti sa musí trošku zmeniť povedomie v spoločnosti. Je potrebné začať od seba a ako spotrebitelia by sme mali rozmýšľať, ako prispieť k zlepšeniu.

Čo nekupovať ? Nekupujme výrobky, ktoré sú zložito viacnásobne balené. Zvážme nakupovanie minerálnych vôd – pokiaľ nakupujeme minerálne vody, uprednostnime vody vo vratných sklenených fľašiach. Zvážme nakupovanie jedál či nápojov podávaných v jednorazovom obale. Nekupujme produkty balené v PVC obaloch. PVC je označený číslom 3 v trojuholníku.

Cieľ 2025

Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: Posun od materiálového zhodnocovania, ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR, k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

V čom to viazne

V súčasnosti je naše hospodárstvo stále prevažne lineárne. Len 12 % druhotných surovín a zdrojov sa vráti späť do hospodárstva. Mnohé výrobky sa príliš rýchlo pokazia, nedajú sa opätovne použiť, opraviť či recyklovať a mnohé z nich sa vyrábajú len na jedno použitie.

Mediálni partneri

Zvonček logo Enviráčik logo Maxík logo

Partneri

Natur pack logo Free food logo Inštitút cirkulárnej ekonomiky logo Fashion Revolution Slovakia logo NOA logo Planeta zem sa usmieva logo VEPOS Horného Turca n.o. Asekol Nok Saneco logo