Župa chce zlepšiť kvalitu ovzdušia v kraji

Župa chce zlepšiť kvalitu ovzdušia v kraji. Zapojila sa do národného projektu, ktorý pomôže znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Znečistenie ovzdušia je v súčasnosti jedným z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudskej populácie. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, cez kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. Na Slovensku umiera z dôvodu znečistenia ovzdušia približne 5-tisíc ľudí ročne. Oblasti, v ktorých je znečistenie ovzdušia vysoké, sa nachádzajú aj v Banskobystrickom kraji.

BBSK sa preto rozhodol, ako jeden zo šiestich samosprávnych krajov, zapojiť do národného projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý sa zameriava na konkrétne opatrenia a na vzdelávacie a monitorovacie aktivity v tejto oblasti. Celkový rozpočet projektu je 15 miliónov eur, výška finančnej podpory z fondov EÚ predstavuje 9 miliónov eur. Projekt je rozdelený na štyri fázy a potrvá sedem rokov (2020 – 2027). Pre Banskobystrický samosprávny kraj je na toto obdobie vyčlenených 432.000 eur.

Jedným z hlavných opatrení je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou bude koordinácia jednotlivých aktivít projektu. Banskobystrický samosprávny kraj obsadil túto pozíciu ako prvý zo zapojených samosprávnych krajov. Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Vzdelávacie programy, ktoré sa v tejto oblasti pripravujú, budú určené pre zástupcov samosprávnych orgánov, učiteľov, študentov a žiakov.

V minulosti bolo znečisťovanie ovzdušia na Slovensku pripisované najmä priemyselnej činnosti. Reguláciou prijatou na európskej aj národnej úrovni sú emisie z priemyslu v súčasnosti už značne obmedzené. Najväčší podiel na emisiách prachových častíc (PM10 a PM2,5), ale aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu pochádza dnes zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach. Podieľa sa na tom aj spaľovanie uhlia aj biomasy, najmä nevysušené drevo.

Práve na obce a domácnosti sa zameriava ďalšia aktivita - demonštračné projekty. V rámci tejto činnosti budú vo vybraných obciach predstavené správne techniky spaľovania, či možnosti využitia dotačných opatrení ako výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov. Problém kvality ovzdušia je očividný na vidieku. Svedčia o tom samotné obce v zime zahalené hustým dymom. V mnohých prípadoch ide o obce situované v lone prírody, vzdialené od priemyslu a rušných dopravných tepien, ktoré majú mimo vykurovacej sezóny mimoriadne dobrú kvalitu ovzdušia.

Do národného projektu sú okrem Banskobystrického samosprávneho kraja zapojení: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB - Technická univerzita Ostrava.

 

Podobné články