Zodpovedne k našej klíme

Úspešný projekt z Programu obnovy dediny s názvom: Žiaci proti dezertifikácii krajiny.

https://www.facebook.com/919545104785789/photos/a.929840627089570/3198133080260302/?type=3&theater

Podobné články