Zmena klímy alebo iný príbeh na inovačnom vzdelávaní

12.5. 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ďalší deň inovačného vzdelávania pre pedagógov - Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.

Vzdelávanie realizuje Slovenská agentúra životného prostredia a tentokrát sa odborní pracovníci Strediska environmentálnej výchovy venovali téme Zmena klímy alebo iný príbeh.

Nosnou témou dňa boli príčiny, dôsledky a opatrenia na prispôsobenie sa alebo zmiernenie dopadov zmeny klímy, ale nemohli chýbať ani praktické návody na jej implementáciu v praxi.  Tejto časti sa venovala metóda zábavno-vzdelávacia - questing. Elektronickú podobu questingu účastníkom vzdelávania priblížili aj študenti Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, ktorí aplikáciu Actionbound v procese vzdelávania využívajú.

Úcastníci vzdelávania si tvorbu questu aj prakticky vyskúšali, veríme že touto inovatívnou metódou pedagógovia získali inšpirácie k zaujímavým interaktívnym prevedeniam vyučovacích hodín a spoznávaniu svojho okolia z prírodného, kultúrneho, historického, či regionálneho hľadiska.

 

Podobné články